Δεν συμπληρώνεται
Αρ. Πρωτ ..........................
Ημερομηνία: 23/04/2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Αξιότιμε Κύριε,
   
Ο Υπογράφων  
Ονοματεπώνυμο: Email
Μόνιμη Διεύθυνση Πόλη Τηλ
του πιο κάτω περιγραφόμενου σκάφους επιθυμώ μια θέση στην ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ για την χρονική περίοδο από: μέχρι
 
1. Όνομα Σκάφους:
2. Σημαία:
3. Λιμάνι και Αριθμός Νηολόγησης:
4. Ολικό Μήκος Μέγιστο Πλάτος Βύθισμα
5. GRT:
6. Οι τουαλέτες του σκάφους καταλήγουν σε:
  A. Βιολογικό καθαρισμό
  B. Δεξαμενές Ακαθάρτων
  C. Χημικές Τουαλέτες
     
7. Απαιτούμενο Ρεύμα σε Volt/Amber:
8. Χρονολογία κατασκευής σκάφους:
Κωδικός ασφαλείας Νέος κωδικός